ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING.NL

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING

Een uitkering is een som geld die aan iemand wordt betaald.
Niet voor elke som geld wordt de term uitkering gebruikt. Vaak wordt de naam gebruikt om aan te geven:

Een herhaalde som die wordt betaald aan behoeftigen in de samenleving (werklozenuitkering, bijstandsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering). Deze uitkeringen worden betaald door overheidsinstanties (het OCMW in België, het UWV in Nederland).
Een som geld (herhaald of niet) die door een verzekeringsmaatschappij wordt betaald aan een verzekeringnemer.


Uitkeringsfraude
Wanneer iemand geen of slechts gedeeltelijk recht heeft op een uitkering maar toch onder valse voorwendselen een (te hoge) uitkering ontvangt, spreekt men uitkeringsfraude.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod